Meteen doorgaan naar hoofdmenu

right_withdrawal

Wettelijk recht van herroeping en Retour

 

U hebt het (wettelijk) recht om binnen een termijn van 14 (kalender)dagen vanaf de datum van levering uw aankoop geheel of gedeeltelijk zonder opgave van redenen te ontbinden (‘herroepen’). Als uw aankoop uit meerdere producten bestaat die apart geleverd worden, start de periode van 14 dagen vanaf de datum van levering van het laatste product.

Indien u gebruik wilt maken van dit wettelijk recht op herroeping, dient u ons:

Foot Locker Europe.com B.V.,
Ir. D.S. Tuijnmanweg 3-5,
4131 PN Vianen, The Netherlands
E-Mail: vragen@footlocker.eu

daarvan in kennis te stellen (bijvoorbeeld per email of brief) binnen de genoemde termijn van 14 dagen. U kunt daartoe gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u hier kunt dowloaden, of een andere duidelijke verklaring afgeven waarin u verklaart de aankoop te herroepen.

Voor tijdige uitoefening van uw recht van herroeping is het voldoende indien u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsroepingsrecht verzendt voordat de 14 dagen termijn is verstreken.

De betrokkken producten dienen onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na herroeping te worden geretourneeerd.

U kunt een aankoop retourneren door deze gratis te laten ophalen door een UPS koerier (uitgezonderd Spanje) of terug te brengen in een van onze Foot Locker winkels gevestigd in hetzelfde land als waar uw aankoop is afgeleverd, Zie voor verdere informatie de sectie “Retour/Omruiling” onder de FAQ’s en onze Algemene Voorwaarden. U kunt uw aankoop ook op een andere wijze retourneren, maar de kosten daarvan zijn dan volledig voor uw eigen rekening.

In de periode dat u een aankoop kunt herroepen en retourneren, dient u zorgvuldig (op eenzelfde wijze als u in een winkel zou doen) om te gaan met de producten en de verpakking, tenzij u besluit de aankoop definitief te accepteren en geen gebruik te maken van uw recht van herroeping. Alle producten die teruggestuurd worden dienen ongebruikt, volledig en van hun originele verpakking voorzien te zijn, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de waardevermindering en wij het recht hebben deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen dan wel de retourzending in haar geheel te weigeren en het aankoopbedrag niet te restitueren.

Zie hieronder voor de gevolgen van herroeping.

Foot Locker beleid met betrekking tot herroeping en retour

Om het voor u nog eenvoudiger te maken om een aankoop ongedaan te maken en deze te retourneren, hanteert Foot Locker als beleid, zonder daarmee op enige wijze afbreuk te doen aan uw wettelijke recht van herroeping en retour (zie hiervoor), dat elke aankoop tot 28 dagen na levering kan worden geretourneerd, zonder de noodzaak van een formele kennisgeving van herroeping zoals vereist onder de wettelijke regeling. Als u van uw aankoop af wilt zien, kunt u dit dus simpelweg doen door de betrokken producten binnen 28 dagen na levering naar ons terug te sturen. Evenals bij gebruikmaking van uw wettelijk recht van herroeping, geldt uiteraard dat de producten ongebruikt, volledig en in hun originele verpakking moeten worden geretourneerd.

Gevolgen van herroeping (wettelijk herroepingsrecht en aanvullend Foot Locker retourbeleid)

Bij correcte herroeping en retourzending conform hetgeen hiervoor en in onze Algemene Voorwaarden is bepaald, dragen wij onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping zorg voor terugbetaling. Terugbetaling zal echter pas plaatsvinden nadat wij de betrokken producten terug hebben ontvangen, dan wel door u afdoende is aangetoond dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen de door u betaalde kooppijs terug, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten op basis van de kosten van de door ons aangeboden goedkoopste wijze van levering. Ingeval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Bijkomende kosten tengevolge van een door u gekozen duurdere verzendmethode dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden nimmer terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze als waarop u de betaling heeft gedaan, met de volgende uitzonderingen: (i) bij retournering in een Foot Locker winkel vindt terugbetaling in contant geld plaats, tenzij de oorspronkelijke betaling met een credit card is gedaan (in dat geval wordt op dezelfde wijze terugbetaald), (ii) indien de aankoop onder rembours is betaald (alleen in Nederland mogelijk) en deze anders dan in een Foot Locker winkel wordt geretourneerd, vindt terugbetaling plaats door middel van een bankoverschrijving op een door u op te geven bankrekening. Met uw toestemming kan ook een andere betaalmethode gebruikt worden voor de terugbetaling. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Voor verdere informatie en van toepasselijke voorwaarden verwijzen wij graag naar de FAQ sectie “Retour/Omruiling” en onze Algemene Voorwaarden.